Oda og Erling B

Årsmøtet 2017

26.02.2018 på Jostedal hotell

Årsmøtet for 2017 vart halde på Jostedal hotell den 26.02.2018. Det vart teke opp vanlege årsmøtesaker, og Arve Røneid underheldt på toradar. Solveig Sperle stilte til attval i styret, medan Arve Røneid og Arnfinn Gjerde ikkje var på val i år. Erling Bjørn Vigdal har diverre valt å re av som leiar, og Oda Heidi Bolstad tek over leiarvervet. Mathilde Skjæret vart vald inn som nytt styremedlem. 

Årsmeldinga ligg no tilgjengeleg under fana Om JSD.

Me takkar Erling Bjørn for innsatsen, og det nye styret ser fram til eit nytt godt arbeidsår med mykje aktivitet i laget.