Landskappleiken på Voss

DSC00339
Lagdans
DSC00204[1]
Laila, Anne Lovise og Lidvin