Årsmøte i Jostedal spel- og dansarlag

På hotellet

8.mars

JSD held årsmøte søndag 8.mars kl 19.00 på Jostedal hotell.

- Vanlege årsmøtesaker

- Val

- Servering

 

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 2.mars.

 

Velkomen

Styret i JSD